Endodoncie / čištění zubních kanálků

Výrazně poškozený zub může být stále zachráněn ošetřením zubních kanálků (endodontické ošetření). Procedura spočívá v odstranění poškozených částí zubu, očištění a dezinfekci a následném vyplnění a zapečetění zubu. Ošetření zubních kanálků zachovává původní zub.

Ošetření zubních kanálků je často používanou procedurou, která pacientovi pomůže od bolesti zubů a může zachránit těžce poničené a infikované zuby. Pacient často potřebuje endodontické ošetření v okamžiku, kdy má zánět nebo infekci zasahující kořen zubu.
Při endodontickém ošetření je zanícená nebo infikovaná tkáň odstraněna a vnitřek zubu je opatrně vyčištěn, desinfikován a po té vyplněn elastickým materiálem. Na závěr je zub doplněn korunkou nebo jinou ochranou výplně.

Důvody pro podstoupení endodontického ošetření:

  1. Hluboký kaz
  2. Opakované stomatologické zásahy na zubu
  3. Špatná korunka
  4. Prasklý nebo odštípnutý kus zubu

Endodontické ošetření pomáhá zachovat vlastní zuby. Umožní tak pacientům dále konzumovat jídla, které má rád a oddaluje potřebu dalších stomatologických zásahů. Spolu se správnou péčí může ošetření zubních kanálků zachránit váš chrup na celý život.

Endodontické ošetření je téměř bezbolestné, se snadným průběhem rekonvalescence.

Pokud jste již endodontické ošetření podstoupili a vaše potíže přetrvávají,

jsou zde další alternativy léčení: 

Opakované endodontické ošetření, kdy je poškozený zub znovu otevřen a vyčištěn. 

Stomatolog vyšetří zub, jestli zde není jiný zdroj infekce nebo kanálek k vyčištění. 

Poté, co je do zubu umístěna nová výplň, zub je zapečetěn dočasnou plombou. 

Jakmile je zub zhojen, je na něj umístěna nová korunka.